Bài 13 trang 21 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Tại hai điện tích điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện tích q1= +16.10-8 C và q2 = -9.10-8 C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4 cm và cách B một khoảng 3 cm.

 


- Gọi E1  và E2 lần lượt là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra ở C.

- Do AB = 5 cm; AC=4 cm; BC=3 cm => tam giác ABC vuông tại C.

- Cường độ điện trường tổng hợp tại C: EC=E1+E2

                       

Ta có: 

E1=k|q1|AC2=9.109.|16.108|( 4.102 )2=9.105 (V/m)

E2=k|q2|BC2=9.109.|-9.108|( 3.102 )2=9.105 (V/m)

- Vì E1E2E=E12+E22=2E12=2.9.105=12,7.105 (V/m)