Bài 5 trang 20 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định thế nào? 


- Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm xác định dựa trên nguyên lí chồng chất điện trường:

 

E=E1+E2+...+En