Bài 6 trang 20 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.

 


- Nguyên lí chồng chất điện trường: Các điện trường E1E2 đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng hợp của E1 và E2:

                     

     E=E1+E2

 

Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.