Bài 8 trang 20 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Điện trường đều là gì?


Điện trường đều là điện trường có vectơ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn, đường sức điện là những đường thẳng song song và cách đều nhau.