Bài 7 trang 45 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

A. Niu tơn (N).            B. Ampe (A).             

C. Jun (J).                  D. Oát (W).


Chọn B.

Đơn vị đo của cường độ dòng điện là Ampe (A).