Câu 1 trang 44 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Khi dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực nào?


Khi dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực điện trựờng:

 + Các hạt mang điện tích dương chuyển động theo chiều điện trường.

 + Các hạt mang điện tích âm chuyến động ngược chiều điện trường.