Câu 3 trang 44 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào?


- Cường đô dòng điện đươc xác định bằng công thức: 

I = qt

với q điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong thời gian t .

- Đối với dòng điện không đổi thì I=qt.