Bài 13 trang 45 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.


- Ta có cường độ dòng điện:

                    I=qt=6.10-32=0,003A=3 (mA).