Câu 2 trang 44 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Bằng những cách nào để biết có dòng điện chạy qua một vật dẫn?


Để nhận biết có dòng điện chạy qua một vật dẫn hay không, ta quan sát các tác dụng của dòng điện như tác dụng từ, tác dụng cơ, tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí.