Bài 11 trang 45 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Culông (C).

B. Vôn (V).

C. Hec (Hz).

D. Ampe (A).


Chọn B.