Bài 15 trang 45 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Suất điện động của một pin là 1,5V. Tính  công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ  cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.


Công của lực lạ khi đó là:

                             A = ξq= 3 (J).