Bài 12 trang 45 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao có thể nói Acquy là một pin điện hóa? Acquy hoạt động như thế nào để có thể sử dụng nhiều lần?


- Acquy gồm 2 bản cực ngâm trong chất điện phân.

Ví dụ: Acquy chì : bản cực dương làm bằng chì điôxít và bản cực âm bằng chì, chất điện phân là dung dịch axit sunfuric loãng.

Acquy là một pin điện hóa.

- Acquy hoạt động theo nguyên tắc phản ứng hóa học thuận nghịch: Nó tích trữ năng lượng lúc nạp điện và giải phóng năng lượng này khi phát điện.

- Một acquy có thể sử dụng nhiều lần.