Bài 6 trang 45 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Lực kế           B. Công tơ điện             

C. Nhiệt kế        D. Ampe kế.


Chọn D.

Cường độ dòng điện được đo bằng Ampe kế.