Bài 9 trang 45 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch nào sau đây?

A. Chỉ là dung dịch muối.

B. Chỉ là dung dịch Axit.

C. Chỉ là dung dịch Bazo.

D. Một trong các dung dịch kể trên.


Chọn D.