Bài 10 trang 45 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Trong các pin điện hóa có sự dịch chuyển từ năng lượng nào sau đây thành điện năng?

A. Nhiệt năng.

B. Thế năng đàn hồi.

C. Hóa năng.

D. Cơ năng.


Chọn C.

Trong các pin điện hóa có sự dịch chuyển từ hóa năng thành điện năng.