Bài 14 trang 45 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Trong khoảng thời gian hoạt động đóng công tắc để chạy một tủ lạnh thì cường dộ dòng điện trung bình đo được là 6A. Khoảng  thời gian đóng công tắc là 0,50 s. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ của tủ lạnh.


- Điện lượng dịch chuyển: 

                      Δq = I.Δt = 6.0,5 = 3C.